Αρχιτεκτονική

Οι ιδέες σε τρείς διαστάσεις

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Αρχιτεκτονική για παιδιά

Στο καλλιτεχνικό εργαστήρι Τρίλιζα πιστεύουμε ότι σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, η αρχιτεκτονική για παιδιά εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας στα παιδιά τα εφόδια, το ενδιαφέρον και την αυτοπεποίθηση για ενεργή συμμετοχή στην διαχείριση και υλοποίηση ενός ανθρώπινου, βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στην φύση, την παράδοση και την μοναδικότητα του ατόμου.

Το αρχιτεκτονικό εργαστήρι βοηθάει τα παιδιά να :

Καλλιεργούν την χωρική τους αντίληψη

Επικοινωνούν τις ιδέες τους τρισδιάστατα

Εξερευνούν νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων μέσω των κατασκευών

Αναπτύσσουν δημιουργικές ικανότητες στα πεδία της μηχανικής και του σχεδιασμού

Μετασχηματίζουν την δημιουργικότητα τους σε αξία χρήσης που βελτιώνει την καθημερινή ζωή

Ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τον κόσμο γύρω τους

ΜΙΚΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ 4-6 ΕΤΩΝ

Γιατί αρχιτεκτονική για παιδιά;

Είναι διασκεδαστική!

Μας αρέσει να φτιάχνουμε κατασκευές με τα πιο απρόσμενα υλικά!

Βρίσκεται παντού γύρω μας!

Το παιδί μαθαίνει βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής σύνθεσης, σχήματα/όγκοι, εσωτερικό/εξωτερικό, ιδιωτικό/δημόσιο, φυσικό/τεχνητό, αναλογίες, χρώματα. Φτιάχνει τα δικά του μοντέλα, τρισδιάστατες κατασκευές από χαρτόνια, τουβλάκια, πηλό, Lego και υλικά καθημερινής χρήσης. Η δημιουργική διαδικασία το γεμίζει αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση αφού μαθαίνει να χειρίζεται τα υλικά και να δίνει μορφή στις ιδέες του.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠ. Ι

Α' - Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τα παιδιά μαθαίνουν να εξερευνούν τις δυνατότητες στον σχεδιασμό και στην κατασκευή, να  δίνουν λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και να θέτουν ερωτήματα. Μαθαίνουν βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής σύνθεσης (σχήματα/όγκοι, εσωτερικό/εξωτερικό, ιδιωτικό/δημόσιο, φυσικό/τεχνητό, χώρος/χρόνος, αναλογίες, γεωμετρία) αλλά και την κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής μέσα από κατασκευές, σχέδιο και ιστορία της αρχιτεκτονικής. Στοιχεία τα οποία εξελίσσουν με την πάροδο του χρόνου.

Κατανοώντας την σχέση της μορφής ενός κτηρίου με την λειτουργία του και τους παράγοντες που επηρέασαν την κατασκευή του, τα παιδιά καλλιεργούν την κριτική σκέψη και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συστήματα που διέπουν την φύση και την κοινωνία, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. Φτιάχνοντας τα δικά τους μοντέλα, τρισδιάστατες μακέτες κτηρίων, αντιλαμβάνονται καλύτερα την δημιουργική διαδικασία και την ικανότητα τους να χειρίζονται τα υλικά ώστε να δίνουν ζωή και μορφή στις ιδέες τους.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠ. ΙΙ

Γ' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τα παιδιά μαθαίνουν να εξερευνούν τις δυνατότητες στον σχεδιασμό και στην κατασκευή, να θέτουν ερωτήματα και να δίνουν τις δικές τους λύσεις. Καλλιεργούν μηχανικές δεξιότητες και λύνουν τεχνολογικά προβλήματα μέσα από την κατασκευή μακέτας αλλά και σχέδιο.

Κύρια θέματα έρευνας των μαθημάτων είναι η βιωσιμότητα του αστικού χώρου, ο πράσινος σχεδιασμός και η μελέτη σημαντικών αρχιτεκτονικών μνημείων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το παιδί αναλύει και συνθέτει κτιριοδομικά προγράμματα (κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής), σχεδιάζει φόρμες και κατασκευάζει πιο περίπλοκους όγκους. Μαθαίνει όψη, κάτοψη, τομή. Κατανοώντας την σχέση της μορφής ενός κτηρίου με την λειτουργία του και τους παράγοντες που επηρέασαν την κατασκευή του, τα παιδιά καλλιεργούν την κριτική σκέψη και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συστήματα που διέπουν την φύση και την κοινωνία, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. Τέλος, φτιάχνοντας τα δικά τους μοντέλα, τρισδιάστατες μακέτες κτηρίων, αντιλαμβάνονται καλύτερα την δημιουργική διαδικασία και την ικανότητα τους να χειρίζονται τα υλικά ώστε να δίνουν ζωή και μορφή στις ιδέες τους.

ΕΦΗΒΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

12 - 16 ΕΤΩΝ

Η αρχιτεκτονική για εφήβους, 12 – 16 ετών, εισάγει τα παιδιά στον θαυμαστό κόσμο του αρχιτεκτονικού σχεδίου και της τρισδιάστατης κατασκευής. Μαθαίνω να σχεδιάζω αρχιτεκτονικό σχέδιο: Κάτοψη, Όψη, Τομή.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά θα γνωρίσουν σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα και κινήματα του 20ου αιώνα και αρχιτέκτονες που άλλαξαν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το τεχνητό περιβάλλον. Θα μάθουν να σχεδιάζουν αρχιτεκτονικό σχέδιο: Κάτοψη, Όψη, Τομή.  Θα μάθουν πώς να συνθέτουν και να σχεδιάζουν σε θέματα μικρής και μεγάλης κλίμακας, από αντικείμενα μέχρι σπίτια και αστικό σχεδιασμό.

Στόχος μας είναι οι έφηβοι μαθητές να γνωρίσουν πως εργάζεται και συνθέτει ένας επαγγελματίας αρχιτέκτονας. Παράλληλα, θα γνωρίσουν τομείς που σχετίζονται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό όπως ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, επίπλου και design αντικειμένου, τα οποία θα τα βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.