Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι Τρίλιζα είναι ένα καινοτόμο κέντρο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, για παιδιά και νέους, όπου για πρώτη φορά διδάσκονται στον ίδιο χώρο οι τέχνες Αρχιτεκτονική, Εικαστικά και Θέατρο και η Εκπαιδευτική Ρομποτική. Στόχος του είναι να δώσει την ευκαιρία στον μαθητή να αναπτύξει την πνευματική και αισθητική του καλλιέργεια , να τον βοηθήσει να ενταχθεί αρμονικά στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον όπου ζει και να αντιμετωπίσει δυναμικά τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Φιλοδοξία μας είναι να βλέπουμε πιο χαρούμενα, πιο ήρεμα αλλά και πιο ενθουσιώδη παιδιά να πετυχαίνουν στη ζωή τους και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων ιδεών. Γι΄ αυτόν το λόγο δημιουργήσαμε ένα ζεστό χώρο, που αγκαλιάζει κάθε μαθητή και μαθήτρια, γιατί πιστεύουμε ότι η μάθηση έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας και υποστήριξης.

Το εγχείρημα ξεκίνησαν η Μαρία Παπαχρήστου και Βασιλική Πιστικού το 2016 με δράσεις σε δήμους και σχολεία. Το 2017 τα εκπαιδευτικά προγράμματα εντάχθηκαν στην δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με σκοπό την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κέντρου που θα υποστηρίζει δομές δημιουργικής μάθησης γύρω από κλάδους της Δημιουργικής Οικονομίας. 

Οι τρεις τέχνες : αρχιτεκτονική, εικαστικά & θέατρο
ως εκπαιδευτικό εργαλείο προσφέρουν τα εξής:

Κινητοποίηση της έμφυτης τάσης του μαθητή για έρευνα και για επίλυση προβλημάτων

Καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων

Ενδυνάμωση αυτοελέγχου και αυτοπεποίθησης

Ενεργοποίηση φαντασίας

Άνθηση της ιδιαιτερότητας του κάθε ατόμου

Εξοικείωση σε θέματα τέχνης και τεχνολογίας